หน้าแรก

BOSCO เป็นน้ำมันเครื่องยานยนต์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล นำเข้าจากต่างประเทศและผลิตจากกลุ่มBase Oilคุณภาพสูงแล้วผสมด้วยเคมีสารปรุงแต่ง(Additive)จาก U.S.A.ซึ่งมีทั้งที่ เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้(Fully Synthetic), น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์(Semi-Synthetic)และน้ำมันแร่ธาตุ(Mineral Oil) แล้วนำน้ำมันเครื่องยนต์ทั้งหมดไปขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จนเราได้รับความเห็นชอบในชั้นคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์( ธพ............)

เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน

เราได้ขึ้นทะเบียนน้ำมันเครื่องยนต์กับกรมธุรกิจพลังงานทุกผลิตภัณฑ์

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูง

เป็นน้ำมันเครื่องยานยนต์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล นำเข้าจากต่างประเทศ

เคมีสารปรุงแต่งจาก U.S.A.

ผลิตโดยใช้กลุ่มBase Oilคุณภาพสูงและสารเคมีปรุ่งแต่ง(Additive)ชั้นสูงของUSA.