Sale!

น้ำมันเครื่องดีเซลBOSCO STRONG HD 40 5L

1,062 ฿ 939 ฿

BOSCO STRONG HD SAE 40 เป็นน้ำมันเครื่องยานยนต์ดีเซลล์ที่เน้นงานบรรทุกหนัก หรือเครื่องยนต์ดีเซลล์ที่มีการใช้งานเกิน 160,000 กิโลเมตร
มีความข้นใสที่ SAE 40 มีชั้นคุณภาพ API:CF/SF เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน

519004.08 / 2561