หลักพื้นฐานการดูแลบำรุงรักษารถยนต์

 1. ควรตรวจสอบลมยางทั้ง 4 เส้น ทุก 7วัน โดยเติมลมยางที่ 31-32 ปอนด์ หรือดูจากคู่มือของรถยนต์
 2. ควรสลับยางทั้ง 4 เส้น ทุก 10,000 กิโลเมตร
 3. ควรตรวจสอบระบบเบรกรถยนต์ทุก 50,000 กิโลเมตร
 4. ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุก 20,000 กิโลเมตร
 5. ควรตรวจดูระดับน้ำในหม้อน้ำรถยนต์ทุก 3 วัน
 6. ควรตรวจระดับน้ำมันแบตเตอรี่ทุก 7 วันหากเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นก็ให้สังเกตดูที่ตาแมวบนแบตเตอรี่ว่ามีสีน้ำเงินรอมล้อมจุดสีแดงหรือไม่  ถ้ามีแสดงแบตเตอรี่คุณยังมีกำลังไฟอยู่พอใช้งาน
 7. ควรตรวจดูระดับน้ำในหม้อพักน้ำปัดน้ำฝน ทุก 7วัน
 8. ควรตรวจระดับน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านเหล็กวัดน้ำมันเครี่องจากเครื่องยนต์ออกมาดูถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ที่ระดับขีดบนของก้านวัดน้ำมันเครื่องก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์มีเพียงพอถ้าขาดเราก็เทเติมลงไปในเครื่องโดยใช้น้ำมันเครื่องชนิดเดียวกัน เบอร์ความข้นเดียวกันและเกรดAPI ระดับเดียวกับน้ำมันเครื่องที่ใส่ในเครื่องยนต์
 9. ความเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลเมตรสำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ หรือกึ่งสังเคราะห์ และ ทุก 7,000 กิโลเมตรสำหรับนน้ำมันเครื่องแร่ธาตุทั่วไป
 10. ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 11. ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตรและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุก 15,000 กิโลเมตร
 12. อย่าจอดรถยนต์อยู่ใต้ต้นมะม่วง,ต้นกล้วยหรือต้นไม้ที่ปล่อยยางเหนี่ยวได้เพราะยางของมันจะกัดสีของรถยนต์คุณ

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า